Saturday, 13 October 2012

Huruf VokalHuruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada:  a, e, i, o  dan  u.  Huruf  e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet.  Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda  ( •  ) untuk e pepet ( •  ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.


Huruf
Fonem(huruf)
di depan
di tengah
di belakang
a
e (pepet)
e (taling)
i
o
u
[a]
[ə]
[e]
[i]
[o]
[u]
aku
emas
enak
itik
otak
ubat
padi
kena
petak
biru
topi
kuda
buka
sosialisme
sate
tali
kuno
daduNo comments:

Post a Comment