Tuesday, 30 October 2012

Kata Nama

1.
Kata nama ialah kata yang merujuk kepada orang, binatang,
 benda, tempat dan sebagainya.
2.
Kata nama terbahagi kepada:
a.
kata nama am
b.
kata nama khas

Kata Nama Am
Menyatakan manusia, binatang, benda,tempat, tumbuh-tumbuhan
 atau sebagainya.
·
·
ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata itu
Contoh:
doktor , kucing , sabit , kota , rumput dan lain-lain lagi

Kata Nama Khas
Merujuk kepada nama orang, nama binatang, nama tempat,
 nama bandar, nama negeri, nama judul buku.
  ·
ditulis dengan huruf besar di pangkalnya.
  ·
Contoh: Ruzila , Tompok , Petaling Jaya , Sabah , 
Bandar  Baru Uda , Rentung


2 comments: